Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1214. Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 3154.

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU in 58/02– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
vsebina
Ta pravilnik določa vrste podatkov, ki jih mora proizvajalec navesti v svojih internih dokumentih iz katerih je razvidna specifikacija posameznega kmetijskega pridelka oziroma živila (v nadaljnjem besedilu: specifikacija proizvoda), in rok njihove hrambe.
2. člen
specifikacija proizvoda
Specifikacija proizvoda mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
– evidenčne številke;
– datume izdaje;
– skupino oziroma kategorijo, v katero se proizvod razvršča;
– datum začetka pridelave oziroma predelave;
– splošen opis tehnološkega postopka in v primeru živil tudi vrsto in količino uporabljenih bistvenih sestavin;
– navedbo načina notranje kontrole proizvodnje kmetijskega pridelka oziroma živila;
– pogoje skladiščenja in transporta, s katerimi se zagotavlja ohranitev specifičnih lastnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil v času določenega roka uporabnosti;
– ime in podpis odgovorne osebe za njeno izdelavo.
3. člen
hramba specifikacije proizvoda
Specifikacija proizvoda se hrani pri proizvajalcu v času proizvodnje in še najmanj pet let po opustitvi proizvodnje.
4. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 86/01).
5. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-67/01/3
Ljubljana, dne 17. marca 2004.
EVA 2004-2311-0196
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano