Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1160. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica , stran 3017.

Na podlagi 31. člena in v povezavi s 34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 18. člena statuta Občine Miren–Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99/ je župan Občine Miren–Kostanjevica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87)
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87), ki velja tudi za območje Občine Miren-Kostanjevica. Predlog so pripravile strokovne službe Občine Miren-Kostanjevica v marcu 2004 pod št. 323/04 in obsega predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica ter obrazložitev predloga.
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v sejni dvorani Občine Miren–Kostanjevica, Miren št. 129, 5291 Miren in na oglasni deski sedeža občine.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 26. 3. 2004 do vključno 9. 4. 2004. V času trajanja javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na razgrnjeni predlog sprememb in dopolnitev in sicer lahko pripombe posredujejo pisno na naslov Občine Miren–Kostanjevica ali jih vpišejo v knjigo pripomb na sedežu občine oziroma jih ustno podajo na javni obravnavi.
4. člen
V času trajanja javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga, ki bo dne 7. 4. 2004 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Miren-Kostanjevica.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323/04
Miren, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost