Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

181. Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve, stran 432.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 17. člena zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 11. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Sredstva proračunske rezerve, izločena v proračunsko rezervo Občine Vipava nad 1,5 % prejemkov proračuna za leto 2003, se prerazporedijo za pokrivanje tekočih obveznosti v višini 1,952.648,31 SIT.
Sredstva izločena v proračunsko rezervo v preteklih letih nad 1,5 % prejemkov proračuna v višini 3,428.252,40 SIT se prerazporedijo med druge nedavčne prihodke in porabijo za pokrivanje tekočih obveznosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2003
Vipava, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost