Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

109. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2004 , stran 308.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2004 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2004 do sprejetja proračuna za leto 2004 oziroma najkasneje do 31. 3. 2004.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 481 /2003
Odranci, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.