Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

80. Pravilnik o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov, stran 256.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 - ZDU - 1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje kavinih in cikorijinih ekstraktov (v nadaljnjem besedilu: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za »cafe torefacto soluble«.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. kavin ekstrakt pomeni koncentriran izdelek, dobljen z ekstrakcijo iz praženih kavnih zrn, pri čemer se kot sredstvo za ekstrakcijo uporablja samo voda in se izključuje vsak postopek hidrolize z dodajanjem kisline ali baze. Razen tistih netopnih snovi, ki jih je tehnično nemogoče odstraniti, in netopnih olj, ki izhajajo iz kave, mora kavni ekstrakt vsebovati samo topne in aromatske sestavine kave;
2. cikorijin ekstrakt pomeni koncentriran izdelek, pridobljen z ekstrakcijo iz pražene cikorije, pri čemer se kot sredstvo za ekstrakcijo uporablja samo voda in se izključuje vsak postopek hidrolize z dodajanjem kisline ali baze;
3. cikorija pomeni korenine Cichorium Intybus L. (druga, kot tista, ki se uporablja za vitlof cikorijo), ki se primerno očiščene za sušenje in praženje uporabljajo za proizvodnjo pijač.
3. člen
Izdelki navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, morajo poleg pogojev iz predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, izpolnjevati še naslednje pogoje glede označevanja:
1. imena izdelkov iz Priloge se lahko uporabljajo samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge in se morajo v prometu tako označiti. Ta imena morajo glede na vrsto izdelka spremljati naslednji izrazi:
– »pasta« ali »v obliki paste« ali
– »tekočina« ali »v tekoči obliki«;
2. ime izdelka lahko spremlja izraz koncentrirani oziroma koncentrirana pod naslednjimi pogoji:
– v primeru izdelka iz točke 1.c Priloge z najmanj 25 masnih % suhe snovi kave;
– v primeru izdelka iz točke 2.c Priloge z najmanj 45 masnih % suhe snovi cikorije;
3. izdelki iz 1. točke Priloge morajo biti označeni kot »dekofeinizirani«, če vsebnost kofeina brez vode ne presega 0,3 masnih %, glede na suho snov kave. Ta označba mora biti v istem vidnem polju kot ime izdelka;
4. na izdelku iz točk 1.c in 2.c Priloge morajo biti navedeni naslednji izrazi: »z…«, »konzervirano z…«, »z dodanim …« ali »praženo z…«. Tem izrazom sledi navedba imen(a) vrst uporabljenega(ih) sladkorja(ev). Ta označba mora biti v istem vidnem polju kot ime izdelka;
5. izdelki iz točk 1.b in 1.c Priloge morajo imeti označeno minimalno vsebnost suhe snovi kave. Izdelki iz točk 2.b in 2.c Priloge morajo imeti označeno minimalno vsebnost suhe snovi cikorije. Minimalna vsebnost suhe snovi se izraža v masnih %, glede na maso končnega izdelka.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
5. člen
(1) Za ugotavljanje skladnosti kavinih in cikorijinih ekstraktov z zahtevami tega pravilnika se za določanje proste in skupne vsebnosti ogljikovih hidratov predpisanih v točki 1 Priloge tega pravilnika in drugih parametrov predpisanih v točkah 1 in 2 Priloge tega pravilnika, uporabljajo preverjene in znanstveno utemeljene metode.
(2) Metode za fizikalno-kemijske analize iz prejšnjega odstavka morajo biti preverjene na naslednje parametre:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost, ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja zaznave,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi parametri po izbiri.
(3) Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti) iz tretje alinee prejšnjega odstavka se dobijo z med-laboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo, v skladu z mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o med-laboratorijskih preskušanjih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti kave, kavnih izdelkov in kavnih nadomestkov (Uradni list SFRJ, št. 55/89 in 36/91 in Uradni list RS, št. 30/99, 2/00 in 71/00).
(2) Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu z določbami pravilnika o kakovosti kave, kavnih izdelkov in kavnih nadomestkov (Uradni list SFRJ, št. 55/89 in 36/91 in Uradni list RS, št. 30/99, 2/00 in 71/00), ki se nanašajo na minimalno kakovost, so lahko v prometu do porabe zalog izdelkov.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-18/2003
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 1998-2311-0027
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
*Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo št. 4/1999/EC o kavinih in cikorijinih ekstraktih.
   PRILOGA
 
  POGOJI MINIMALNE KAKOVOSTI IZDELKOV
 
 
  1. ‘Kavni ekstrakt,’ ‘topni kavni ekstrakt,’ ‘topna kava’ ali ‘instant kava’
 
  Vsebnost suhe snovi na osnovi kave mora biti:
  a) najmanj 95 masnih % v primeru suhega kavnega ekstrakta;
  b) od 70 do 85 masnih % v primeru kavnega ekstrakta v pasti;
  c) od 15 do 55 masnih % v primeru tekočega kavnega ekstrakta.
 
  Kavni ekstrakt v prahu ali pasti ne sme vsebovati drugih snovi, razen tistih, 
ki izhajajo iz ekstrakcije kave. Tekoči kavni ekstrakt lahko vsebuje užitne 
sladkorje, pražene ali ne, v deležu, ki ne presega 12 masnih %.
 
 
  2. ‘Cikorijin ekstrakt,’ ‘topna cikorija’ ali ‘instant cikorija’
 
  Vsebnost suhe snovi na osnovi cikorije mora znašati:
  a) najmanj 95 masnih % v primeru suhega cikorijinega ekstrakta;
  b) od 70 do 85 masnih % v primeru cikorijinega ekstrakta v pasti;
  c) od 25 do 55 masnih % v primeru tekočega cikorijinega ekstrakta.
 
  Cikorijin ekstrakt v prahu ali pasti ne sme vsebovati več kot 1 masni % snovi, 
ki ne izhajajo iz cikorije.
  Tekoči cikorijin ekstrakt lahko vsebuje jedilne sladkorje, ki smejo biti tudi 
praženi, v deležu, ki ne presega 35 masnih %.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti