Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4487. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec, stran 14017.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) je Občinski svet občine Žalec na 9. seji dne 25. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
I
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec se zvišajo za 9,92% (prvo starostno obdobje) in za 10 % (drugo starostno obdobje) ter znašajo mesečno:
------------------------------------------------------------------------
         vrsta programa               cena v SIT
------------------------------------------------------------------------
1. dnevni program (6-9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja         77.209
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja        63.943
2. poldnevni program (4-6 ur) za drugo starostno obdobje     56.980
3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo starostno obdobje    44.077
------------------------------------------------------------------------
II
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. oktobra 2003 dalje.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15303-00001/2003
Žalec, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.