Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode, stran 10775.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 ter 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 5. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel
O D L O K O S P R E M E M B A H
I N D O P O L N I T V A H O D L O K A
o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/03 se spremeni tako, da se v 14. členu odloka doda nov, tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Možna so združevanja posameznih parcel. V tem primeru ne veljajo tista določila 6. člena, ki določajo tlorisne velikosti objektov in v grafiki prikazane gradbene meje, tako da je možno objekte tudi združevati in s tem povečevati tlorisne gabarite. Natančne dimenzije in pozicije objektov se opredelijo v izrisih iz URN za posamezen objekt.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/02-1
Vransko, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost