Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3547. Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi, stran 11101.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi
1. člen
V odredbi o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/00) se beseda ‘’odredba” v naslovu, členih in prilogah v različnih sklonih nadomesti z besedo ‘’pravilnik” v ustreznem sklonu.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo pomeni »dobavitelj« proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji ali v Republiki Sloveniji. Če proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Evropski uniji ali v Republiki Sloveniji, mora uvoznik oziroma katerakoli pravna ali fizična oseba, ki daje proizvod v promet, preskrbeti inšpekcijskim organom kopijo izjave o skladnosti in poskrbeti za razpoložljivost tehnične dokumentacije.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-104/2002
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-2111-0015
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost