Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003

Kazalo

3222. Pravilnik o kakovosti kefirja, stran 10333.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti kefirja
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost, ki jih mora v prometu izpolnjevati kefir kot predpakirano živilo (v nadaljnjem besedilu: kefir).
2. člen
Kefir je izdelan iz polnega, polposnetega ali posnetega mleka, pod pogojem, da je fermentiran s kefirnimi zrni. Kefir vsebuje naravni ogljikov dioksid in kefiran.
3. člen
Kefir mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakiran kefir morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
5. člen
Kefir, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora bele do belo rumenkaste barve,
– biti mora gosto tekoče in penaste konsistence,
– imeti mora prijeten aromatičen vonj, značilen za kefir, in
– imeti mora značilen, lahko rezek in osvežujoč okus.
6. člen
Za zaprto embalažo, v kateri je pakiran kefir, je značilna izbočenost zaradi prisotnega naravnega ogljikovega dioksida.
7. člen
Kefir mora biti izdelan v skladu z zahtevami iz tega pravilnika do 1. januarja 2004.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je kefir, izdelan in označen pred 1. januarjem 2004, lahko v prometu do porabe zalog.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99 – ZTZPUS, 2/00, 14/00 in 71/00), ki se nanašajo na kefir.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-32-2003
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2003-2311-0076
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.