Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor, stran 315.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZFOVI-UPB2, Uradni list RS, št. 55/03), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območji (Uradni list, RS, št 60/94, 69/94 in 56/98), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02), 16., 83., 84. in 89. statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01), sta Občinski svet občine Vransko na 5 redni seji, dne 23. 6. 2003 in Občinski svet občine Tabor na 5. izredni seji, dne 1. 9. 2003 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Uradni list RS, št. 43/00, 113/00, 69/01 in 72/02) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se:
za besedico Tabor pika nadomesti z vejico in za vejico doda besedilo: »ki je naslov sedeža. Na spodnjem delu zunanjega oboda pa je izpisano ime kraja, ki je sedež: »Vransko««.
2. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 7. člena ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskemu svetu Občine Vransko in Občinskemu svetu Občine Tabor.
Št. 022-01/03
Vransko, dne 23. junija 2003.
Župan
Občinski svet Vransko
Franc Sušnik l. r.
 
Župan
Občinski svet Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost