Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2258. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti, stran 5437.

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija občine Beltinci je na seji, dne 11. maja 2003, na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora na volišču v Beltincih pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah, dne 11. maja 2003 za volitve člana Občinskega sveta občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti ugotovila rezultat ter izid volitev.
I. Splošne ugotovitve:
1. V posebni volilni imenik na območju občine je vpisanih 29 volivcev.
2. S potrdilom je glasoval 1 volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 30.
4. Glasovalo je skupaj 13 ali 43,33% volivcev.
II. Za člana Občinskega sveta občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti je glasovalo:
1. po volilnem imeniku 12 volivcev
2. s potrdilom 1 volivec
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Edini kandidat je prejel naslednje število glasov:
– Jožef Horvat 13 glasov oziroma 100%.
Posebna občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom ZLV ugotovila, da je za člana Občinskega sveta občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti izvoljen:
1. Jožef Horvat, roj. 21. 10. 1955, Beltinci, Poljska pot 9a.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora.
Posebna občinska volilna komisija pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora ni ugotovila nobenih nepravilnosti.
Št. 006-02/2003-15
Beltinci, dne 11. maja 2003.
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci
Valerija Mes Forjan, univ. dipl. pravnica l. r.
Člani in namestniki:
Iztok Jerebic l. r.
Marta Klemenčič l. r.
Lilijana Žižek l. r.
Boštjan Čolig l. r.