Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004

Kazalo

9. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2003, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavno, stran 8.

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega odstavka 120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2003, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 7/95 in 44/96), zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi davčne napovedi, zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz dejavnosti, vložijo napoved za odmero dohodnine, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Obrazcu napovedi za odmero dohodnine je priloženo navodilo za vpis podatkov.
Zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi napovedi, lahko vložijo napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnetnem mediju (PC-diskete). Navodilo za izpolnitev napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, mora skupaj z magnetnim medijem dostaviti tudi zavezanec, ki vlaga napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnetnem mediju.
2. člen
Obrazec za odmero dohodnine je tiskan na ekološkem papirju 80 gr v obliki formata A3, zgibanega v format A4. Zgornji rob širine 5 mm na prvi in zadnji strani obrazca in besedilo morata biti tiskana v barvi Pantone 268 U ter raster v odtenku 15% navedenega barvnega tiska.
Obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti se tiskata na ekološkem papirju 80 gr, formata A3, zgibanega v format A4, črnega tiska.
3. člen
Zavezanci za dohodnino vložijo napoved za odmero dohodnine na obrazcu, ki je predpisan v 2. členu tega pravilnika, ali na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.sigov.si/durs oziroma http: //eDavki.durs.si).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, predpisan s pravilnikom o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/02 in 24/03) in navodilo za izpolnitev napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški obliki, ki je sestavni del pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/02 in 24/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01-4/2003/2
Ljubljana, dne 5. januarja 2004.
EVA 2004-1611-0060
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost