Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5926. Sklep o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec, stran 20055.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec
I
Določita se ceni programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana – vrtec Sveta Ana in Lokavec
– za dnevni program v višini 63.613 SIT na mesec,
– za poldnevni program v višini 57.613 SIT na mesec.
Ceni programov se uporabljata za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v program vrtca od 1. januarja 2004.
II
V primeru odsotnosti otroka se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila za vsak dan odsotnosti.Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti.
III
Starši otrok, za katere je Občina Sveta Ana po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Zaradi rednih vzdrževalnih del in koriščenja rednih letnih dopustov je vrtec lahko zaprt v času polletnih počitnic in sicer najdlje 30 dni. V tem času starši plačajo 50% prispevka, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program vrtca.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno izobraževalnem in vzgojno varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec št. 64000-16/02 (Uradni list RS št. 5/03).
Št. 64000-08/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost