Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5925. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 20055.

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana ter na podlagi statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na redni 8. seji dne 17. decembra 2003 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob 3.640,62 SIT,
– za družinski grob 5.460,50 SIT,
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 5.834 SIT.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2003, št. 35207-007/2002 (Uradni list RS, št. 5/03).
Št.35207-003/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost