Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko, stran 20079.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 7. člena, 12. člena in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02), je Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju občine Vransko na dan 31. 12. 2003 163.133 SIT ±5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2% od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje občine Vransko znašajo 11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo, 5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07/27-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost