Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003, stran 20076.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2003 (Uradni list RS, št. 45/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/20-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost