Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003

Kazalo

1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2002, stran 4267.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in      Račun    Račun finančnih
              odhodkov   financiranja   terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------------
Prihodki         574,366.784        –       1,444.644
Odhodki         610,009.347        –        353.237
Primanjkljaj       –35,642.563
Presežek                              1,091.407
----------------------------------------------------------------------------
Proračun vseh desetih krajevnih skupnosti za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in       Račun    Račun finančnih
              odhodkov   financiranja   terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------------
Prihodki         31,210.094
Odhodki         32,819.860
Primanjkljaj       –1,609.766
Presežek             –
----------------------------------------------------------------------------
Primanjkljaj sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 35,642.563 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let, presežek sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 1,091.407 SIT se prenese med prenesena sredstva.
Primanjkljaj sredstev proračunov krajevnih skupnosti v višini 1,609.766 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2003
Vipava, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost