Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2020. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 4814.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, odločba US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, odločba US 37/01, 97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03) in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02) (v nadaljevanju: pravilnik) se 4. točka dvanajstega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
“4. na podračun št. 01100-1008345685 – taksa na izrabljena vozila.“
(2) V štirinajstem odstavku 8. člena se za besedo “tekočin“ dodajo besede “ter taks na izrabljena vozila“
2. člen
(1) V Prilogi “SŠO“ se v točki 1.2. DAJATVE ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, v vrstici z zaporedno številko 12. številka “01100-0000349781“ nadomesti s številko “01100-1000349781“ in se črta vrstica z zaporedno številko 27.
(2) V prilogi iz prejšnjega odstavka se v točki 2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE (v nadaljevanju: točka 2.2.) na koncu tabele, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, doda nova vrstica z zaporedno številko 13., ki se glasi:
“13. 01100-1008345685 taksa na izrabljena vozila 08320“
7047207
(3) V točki 2.2. se v tabeli, ki se nanaša na 12. člen pravilnika, črta vrstica z zaporedno številko 3., vrstici z zaporednim številkama 4. in 5. pa postaneta vrstici z zaporednima številkama 3. in 4..
(4) V točki 2.2. se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika, v vrstici z zaporedno številko 15. nadomesti številka “7013035“ s številko “7013027“.
(5) V prilogi iz prvega odstavka tega člena se v točki 2.3. DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, v vrstici z zaporedno številko 12. številka “01100-0000349781“ nadomesti s številko “01100-1000349781“.
3. člen
Priloga “846“ se nadomesti z novo, ki se glasi:
------------------------------------------------------
“PODRAČUNI DAVČNIH  Priloga “846“
ORGANOV
------------------------------------------------------
01100-8460802529   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ljubljana Center
------------------------------------------------------
01100-8460802626   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ljubljana Moste-Polje
------------------------------------------------------
01100-8460802723   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ljubljana Šiška
------------------------------------------------------
01100-8460802432   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ljubljana Bežigrad
------------------------------------------------------
01100-8460802820   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ljubljana Vič-Rudnik
------------------------------------------------------
01100-8460803014   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Logatec
------------------------------------------------------
01100-8460806021   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Vrhnika
------------------------------------------------------
01100-8460800686   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Domžale
------------------------------------------------------
01100-8460800977   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Grosuplje
------------------------------------------------------
01100-8460801559   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Kamnik
------------------------------------------------------
01100-8460802335   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Litija
------------------------------------------------------
01100-8460800492   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Cerknica
------------------------------------------------------
01100-8460400367   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Celje
------------------------------------------------------
01100-8460402016   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Laško
------------------------------------------------------
01100-8460405120   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Slovenske Konjice
------------------------------------------------------
01100-8460405217   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Šentjur pri Celju
------------------------------------------------------
01100-8460505418   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Šmarje pri Jelšah
------------------------------------------------------
01100-8460406284   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Žalec
------------------------------------------------------
01100-8460501635   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Kočevje
------------------------------------------------------
01100-8460504642   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ribnica
------------------------------------------------------
01100-8460601739   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Koper
------------------------------------------------------
01100-8460701843   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Kranj
------------------------------------------------------
01100-8460705335   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Škofja Loka
------------------------------------------------------
01100-8460705820   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Tržič
------------------------------------------------------
01100-8460701455   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Jesenice
------------------------------------------------------
01100-8460704462   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Radovljica
------------------------------------------------------
01100-8460301912   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Krško
------------------------------------------------------
01100-8460304725   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Sevnica
------------------------------------------------------
01100-8460300263   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Brežice
------------------------------------------------------
01100-8460906416   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Maribor
------------------------------------------------------
01100-8460905058   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Slovenska Bistrica
------------------------------------------------------
01100-8460900790   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Dravograd
------------------------------------------------------
01100-8460904573   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Ravne
------------------------------------------------------
01100-8460904961   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Slovenj Gradec
------------------------------------------------------
01100-8460902148   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Lenart
------------------------------------------------------
01100-8460904379   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Radlje ob Dravi
------------------------------------------------------
01100-8461003610   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Murska Sobota
------------------------------------------------------
01100-8461103714   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Nova Gorica
------------------------------------------------------
01100-8461203818   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Novo mesto
------------------------------------------------------
01100-8461200520   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Črnomelj
------------------------------------------------------
01100-8461205758   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Trebnje
------------------------------------------------------
01100-8461203430   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Metlika
------------------------------------------------------
01100-8461304116   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Postojna
------------------------------------------------------
01100-8461404220   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Ptuj
------------------------------------------------------
01100-8461501026   Preh. podračun MF DURS
           – davčni urad Hrastnik
------------------------------------------------------
01100-8461605980   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Velenje
------------------------------------------------------
01100-8461603555   Preh. podračun MF DURS
           – izpostava Mozirje“
------------------------------------------------------
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56806/03
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0053
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti