Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1941. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2002, stran 4667.

Na podlagi drugega in petega odstavka 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač
in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2002
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02 – v nadaljevanju: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2003, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-1 in po 150. členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2002, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, doseženo v letih, iz katerih se po določbah ZPIZ-1 upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
----------------------------------------------
Leto         Valorizacijski količniki
----------------------------------------------
1965                1879197,432
1966                1420800,971
1967                1286527,473
1968                1174262,788
1969                1019808,362
1970                850828,488
1971                712562,386
1972                605033,592
1973                522418,563
1974                415893,428
1975                332502,130
1976                287792,527
1977                241688,687
1978                198329,663
1979                158357,906
1980                133539,409
1981                102660,470
1982                 81499,478
1983                 64118,517
1984                 42170,593
1985                 21298,961
1986                 9560,183
1987                 4319,070
1988                 1627,058
1989                  99,173
1990                  20,695
1991                  11,290
1992                   3,800
1993                   2,534
1994                   1,975
1995                   1,662
1996                   1,441
1997                   1,290
1998                   1,178
1999                   1,074
2000                   0,971
2001                   0,867
2002                   0,791
----------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-007/03
Ljubljana, dne 7. marca 2003.
EVA 2003-2611-0015
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance