Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5861. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 19996.

Na podlagi 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03), 7. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03) in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju
s tujino
1
V prilogi se spremeni naziv “ŠIFRANT DRŽAV” v “ŠIFRANT DRŽAV, MEDNARODNIH INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ”.
2
V “ŠIFRANTU DRŽAV, MEDNARODNIH INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ” se dodajo mednarodne institucije in organizacije:
Šifra Naziv v angleščini oziroma francoščini
    in slovenščini
1C   IMF International Monetary Fund
    MDS Mednarodni denarni sklad
1D   WTO World Trade Organization
    STO Svetovna trgovinska organizacija
1E   IBRD International Bank for Reconstruction and Development
    Mednarodna banka za obnovo in razvoj
1F   IDA International Development Association
    Mednarodno združenje za razvoj
1G   Other UN Organisations
    Druge organizacije Združenih narodov
1H   UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
    Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
1J   FAO Food and Agriculture Organisation
    Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
1K   WHO World Health Organisation
    Svetovna zdravstvena organizacija
1L   IFAD International Fund for Agricultural
    Development
    Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva
1M   IFC International Finance Corporation
    Mednarodna finančna korporacija
1N   MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency
    Multilateralna agencija za investicijsko jamstvo
1O   UNICEF United Nations Children’s Fund
    Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom
1P   UNHCR United Nations High Commissioner for
    Refugees
    Urad visokega komisarja Združenih narodov za
    begunce
1Q   UNRWA United Nations Relief and Works Agency
    for Palestine
    Agencija Združenih narodov za pomoč in
    zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem
    vzhodu
1R   IAEA International Atomic Energy Agency
    Mednarodna agencija za atomsko energijo
1S   ILO International Labor Organisation
    Mednarodna organizacija dela
1T   ITU International Telecommunication Union
    Mednarodna telekomunikacijska zveza
4B   EMS European Monetary System
    Evropski monetarni sistem
4C   EIB European Investment Bank
    Evropska investicijska banka
4D   EC European Commission
    Evropska komisija
4E   EDF European Development Fund
    Evropski razvojni sklad
4G   EIF European Investment Fund
    Evropski investicijski sklad
4H   ECSC European Coal and Steel Community
    ESPJ Evropska skupnost za premog in jeklo
4K   European Parliament
    Evropski parlament
4L   European Council
    Evropski svet
4M   Court of Justice
    SES Sodišče Evropskih skupnosti, Evropsko
    sodišče, Sodišče
4N   Court of Auditors
    Računsko sodišče
4P   Economic and Social Committee
    Ekonomsko-socialni odbor
4Q   Committee of the Regions
    Odbor regij
4Z   Other European Union Institutions, Organs and
    Organisms (brez ECB)
    Druge institucije Evropske unije, organi in
    organizacije (brez ECB)
4F   ECB European Central Bank
    ECB Evropska centralna banka
5A   OECD Organisation for Economic Co-operation
    and Development
    Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
5B   BIS Bank for International Settlements
    Banka za mednarodne poravnave
5C   IADB Inter-American Development Bank
    Medameriška razvojna banka
5D   AfDB African Development Bank
    Afriška razvojna banka
5E   AsDB Asian Development Bank
    Azijska razvojna banka
5F   EBRD European Bank for Reconstruction and
    Development
    Evropska banka za obnovo in razvoj
5G   IIC Inter-American Investment Corporation
    Korporacija za zavarovanje naložb v Ameriki
5H   NIB Nordic Investment Bank
    Nordijska investicijska banka
5J   IBEC International Bank for Economic Co-
    operation
    Mednarodna banka za gospodarsko sodelovanje
5K   IIB International Investment Bank
    Mednarodna investicijska banka
5L   CDB Caribbean Development Bank
    Karibska razvojna banka
5M   AMF Arab Monetary Fund
    Arabski monetarni sklad
5N   BADEA Banque arabe pour le développement
    économique en Afrique
    Arabska banka za gospodarski razvoj v Afriki
5P   CASDB Central African States’ Development Bank
    Razvojna banka centralnoafriških držav
5Q   African Development Fund
    Afriški sklad za razvoj
5R   Asian Development Fund
    Azijski sklad za razvoj
5S   Fonds spécial unifié de développement
    Posebni enotni sklad za razvoj
5T   CABEI Central American Bank for Economic
    Integration
    Centralnoameriška banka za gospodarska
    vključevanja
5U   ADC Andean Development Corporation
    Andska razvojna korporacija
6B   NATO North Atlantic Treaty Organisation
    Severnoatlatska zveza
6C   Council of Europe
    Svet Evrope
6D   ICRC International Committee of the Red Cross
    Mednarodni odbor Rdečega križa
6E   ESA European Space Agency
    Evropska vesoljska agencija
6F   EPO European Patent Office
    Evropski patentni urad
6G   EUROCONTROL European Organisation for the
    Safety of Air Navigation
    Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
6H   EUTELSAT European Telecommunications
    Satellite Organisation
    Evropska organizacija za satelitske zveze
6J   INTELSAT International Telecommunications
    Satellite Organisation
    Mednarodna organizacija za satelitske zveze
6K   EBU/UER European Broadcasting Union / Union
    européenne de radio-télévision
    Evropska unija za radiodifuzijo
6L   EUMETSAT European Organisation for the
    Exploitation of Meteorological Satellites
    Evropska organizacija za izkoriščanje
    meteoroloških satelitov
6M   ESO European Southern Observatory
    Evropski južni observatorij
6N   ECMWF European Centre for Medium-Range
    Weather Forecasts
    Evropski center za srednjeročne vremenske
    napovedi
6O   EMBL European Molecular Biology Laboratory
    Evropski laboratorij za molekularno biologijo
6P   CERN European Organisation for Nuclear
    Research
    Evropska organizacija za jedrske raziskave
6Q   IOM International Organisation for Migration
    Mednarodna organizacija za migracije
6Y   Other International Organisations (financial
    institutions)
    Druge mednarodne organizacije (finančne
    institucije)
6Z   Other International Organisations (non-financial
    institutions)
    Druge mednarodne organizacije (nefinančne
    institucije)
3
Priloge navodila so objavljene na spletni strani Banke Slovenije na naslovu http://www.bsi.si/html/porocanje_banki/index.html. Vse nadaljnje dopolnitve in spremembe v prilogah se bodo objavljale na spletni strani.
4
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2004.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.