Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče za leto 2004, stran 19689.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96, – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in 70/00), 33. člena zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. členom statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občina, št. 2/99 in 1/03) je župan Občine Luče dne 10. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Luče za leto 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2004 se financiranje funkcij Občine Luče ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Luče za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2004 oziroma največ za tri mesece, to je do 31. 3. 2004.
Župan o odločitvi o začasnem financiranju Občine Luče obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 002-11/2003
Luče, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.