Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil, stran 19610.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in v zvezi z 39. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1), izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil*
1. člen
V pravilniku o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO(2) za nova osebna vozila (Uradni list RS, št. 86/03) se Priloga 3 nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. novembra 2003.
Št. 354-07-19/2003
EVA 2003-2511-0200
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
 
Soglašam!
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Komisije 2003/73/ES, ki dopolnjuje Prilogo III. k Direktivi Parlamenta in Sveta 1999/94/ES o informacijah o varčni rabi goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil.
                   PRILOGA
     OPIS PLAKATA ALI ZASLONA, KI JE NAMEŠČEN NA PRODAJNEM MESTU
 
  1. Velikost plakata ali zaslona je najmanj 70 cm × 50 cm.
  2. Informacije na plakatu morajo biti lahko berljive.
  3. Če se informacije posredujejo preko elektronskega zaslona, mora biti 
velikost zaslona najmanj 25 cm × 32 cm. Informacije se lahko prikazujejo v 
spiralni tehniki.
  4. Modeli osebnih vozil se razvrstijo v sezname po vrsti goriva, ki ga 
uporabljajo (na primer bencin ali dizel). V seznamu za posamezno vrsto goriva se 
modeli razvrstijo po velikosti emisij CO(2), pri čemer je model z najnižjo uradno 
porabo goriva uvrščen na najvišje mesto v seznamu.
  5. Za vsak model osebnega vozila na seznamu, je treba navesti znamko, vrednost 
uradne porabe goriva in podatke o uradnih specifičnih emisijah. Vrednost uradne 
porabe goriva je izražena v litrih na 100 kilometrov (l/100 km), navede pa se jo 
zaokroženo na eno decimalno mesto. Uradne specifične emisije CO(2) se navedejo 
zaokroženo na najbližje celo število v gramih na kilometer (g/km).
 
  Predlagana je naslednja oblika:
 
--------------------------------------------------------
Vrsta   Razvrstitev  Model Emisije CO(2)   Poraba
goriva                      goriva
--------------------------------------------------------
Bencin  1
     2
     ...
Dizel   1
     2
     ...
--------------------------------------------------------
 
  6. Plakat ali zaslon mora vsebovati naslednje besedilo:
  “Priročnik o varčni rabi goriva in emisijah CO(2) s podatki za vse modele 
novih osebnih vozil je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu.”. Če se 
prikazuje to besedilo na elektronskem zaslonu, mora biti trajno vidno.
  7. Plakat ali zaslon mora vsebovati tudi naslednje besedilo:
  “Na porabo goriva in emisij CO(2) posameznega vozila poleg njegove 
učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. 
CO(2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.”. Če se 
prikazuje to besedilo na elektronskem zaslonu, mora biti trajno vidno.
  8. Besedilo na plakatu ali zaslonu je treba obnoviti vsaj na vsakih šest 
mesecev, besedilo na elektronskem zaslonu pa vsaj na vsake tri mesece.
  9. Če se plakat ali zaslon povsem in trajno nadomesti z elektronskim zaslonom, 
je treba informacijo na elektronskem zaslonu prikazovati tako, da pritegne 
pozornost potrošnika najmanj z enako močjo kot informacija na plakatu ali zaslonu.

AAA Zlata odličnost