Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

861. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto, stran 2634.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/94 – odl. US, 8/96-ZZ-A in 36/00-ZPDZC), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1 in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/02) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ime zavoda je: Vrtec CICIBAN Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu Ragovska ulica 18.”
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-05-3/03
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost