Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

872. Odlok o predkupni pravici Občine Idrija, stran 2663.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 3. redni seji dne 20. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Idrija
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica občine Idrija (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda občine Idrija štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih:
– Urbanistična zasnova mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija, ki ju določa odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99),
– ureditvena območja naselij, ki jih določajo Prostorsko ureditveni pogoji Občine Idrija odlok PUP1 Črnovrška planota in godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94, 49/01), odlok PUP2 Ledinska planota (Uradni list RS, št. 12/94, 49/01), odlok PUP3 Zahodni del občine (Uradni list RS, št. 30/94, 49/01), odlok PUP Godovič (Uradni list RS, št. 12/92, 46/98, 49/01), odlok PUP Črni Vrh (Uradni list RS, št. 60/92, 49/01, 68/00, 109/00, 49/01),
– stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij oziroma gradbene parcele na katerih stojijo legalno zgrajeni objekti.
Za gradbene parcele se do sprejetja prostorskega reda štejejo vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz veljavnega prostorskega plana občine.
3. člen
Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje se meja določa v natančnosti PKN 5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode pa je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del lokacijskih dokumentacij oziroma gradbenega dovoljenja.
4. člen
Občina primarno uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz prvih dveh točk tega odstavka.
5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice so na vpogled pri pristojnem organu občine Idrija, lokacijske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni enoti Idrija.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2003
Idrija, dne 20. februarja 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti