Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

827. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, stran 2584.

Na podlagi 5. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003
I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določa programe aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, ki se izvajajo samo na teh območjih, ter programe, pri katerih se poveča višina sredstev za posamezni program, če se izvaja na določenih območjih.
II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: območje A, območje B in območje C.
Območje zajema Območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Območna služba), upravno enoto in občino.
Območje A zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 16% in več.
Območje B zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 14% do 15,9%.
Območje C zajema tiste območne službe, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 11,8% do 13,9%.
V območje A se uvrščajo:
– Območne službe: Maribor, Murska Sobota, Ptuj;
– Upravne enote: Brežice, Celje, Hrastnik, Kočevje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje;
– Občine: Podvleka, Prebold, Ribnica na Pohorju, Solčava, Vransko.
V območje B se uvrščajo:
– Območne službe: Celje, Sevnica, Trbovlje;
– Upravne enote: Radlje ob Dravi;
– Občine: Jesenice, Luče, Ravne na Koroškem.
V območje C se uvrščajo:
– Območne službe: Velenje;
– Upravne enote: Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Ribnica, Tržič;
– Občine: -
III
Program nadomestitve dela plače iskalca prve zaposlitve in lokalni zaposlitveni programi se izvajata samo na območjih A, B in C.
IV
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa, so naslednji:
– subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb,
– spodbujanje samozaposlovanja.
V
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 10 odstotnih točk;
b) na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 5 odstotnih točk;
c) na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom “višina nadomestila” pojmujejo s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2003 opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih programih.
Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih je financiranje v celoti predvideno že v posameznem programu aktivne politike zaposlovanja za leto 2003.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 663-02-001/03-009
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.