Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

187. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 225.

Na podlagi 20. in 68. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana ter na podlagi statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na svoji redni 3. seji dne 20. decembra 2002 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob        4.141,00 SIT
– za družinski grob       6.211,50 SIT
V ceno je vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 6.000 SIT.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2002, št. 35207-001/02 (Uradni list RS, št. 18/02).
Št. 35207-004/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost