Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

220. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec, stran 260.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
l. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec se zvišajo za 6,5% in znašajo mesečno:
-------------------------------------------------------------
vrsta programa                   cena v SIT
-------------------------------------------------------------
1. dnevni program (6-9 ur in vsi obroki prehrane)
  – za otroke v oddelkih prvega starostnega
  obdobja                       70.240
  – za otroke v oddelkih drugega starostnega
  obdobja                       58.130
2. poldnevni program (4-6 ur) za drugo starostno
  obdobje                       51.800
3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo
  starostno obdobje                  40.070
-------------------------------------------------------------
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. januarja 2003 dalje.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15303-00002/2002
Žalec, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.