Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

212. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003, stran 248.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 15. člena statuta Občine Vitanje Uradni list RS, št. 106/02) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan Občine Vitanje dne 20. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Vitanje za leto 2003, oziroma v obdobju januar–marec 2003, se financiranje funkcij Občine Vitanje ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2002 in začete v letu 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2003 in za katere so bila v proračunu za leto 2002 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Vitanje za leto 2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sklepa, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 403-06-16/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost