Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

172. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2003, stran 211.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2003 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2003 do sprejetja proračuna za leto 2003 oziroma najkasneje do 31. 3. 2003.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 211/2002
Odranci, dne 27. decembra 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.