Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

137. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti, stran 179.

A N E K S H K O L E KT I V N I P O G O D B I
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/98) se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2003.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2002.
Podpisniki:
Sindikat tekstilne
in usnjarsko-predelovalne
industrije Slovenije
Anton Rozman l. r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko-predelovalno industrijo
Viljem Glas l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Vitko Roš l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 6. 1. 2003 pod zap. št. 49/6 in št. spisa 121-03-042/94-17.