Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

87. Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode, stran 100.

Na podlagi statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) in odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije (Uradni list RS, št. 44/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 obravnaval in sprejel
S K L E P
o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode
1
Delež sofinanciranja za gospodinjstva znaša 1250 EUR oziroma v tolarski proti vrednosti na dan vplačila.
2
Delež sofinanciranja za gospodarske subjekte znaša 1250 EUR oziroma v tolarski protivrednosti na dan plačila, na vsakih 15 m3 mesečne porabe pitne vode glede na povprečje zadnjega leta.
3
Navedena sredstva so uporabniki dolžni nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Vransko. Plačan prispevek po tem sklepu je pogoj za priklop na kanalizacijsko omrežje.
4
Odmero prispevka na podlagi odloka in tega sklepa pripravi in odmeri z odločbo Občinska uprava občine Vransko.
5
Ta slep začne veljati na naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2003.
Št. 352-05/2002
Vransko, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost