Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5748. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2003, stran 16117.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 124/00, 79/01 in 30/02) in 109. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je župan Občine Gornja Radgona dne 20. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bila vključena v proračun za leto 2002.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.
Če proračun ni sprejet v tem roku, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40405-01/2002-1
Gornja Radgona, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.