Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002

Kazalo

5422. Navodilo o načinu sporočanja o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 13487.

Na podlagi 9. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,69/98 in 67/02), 16. člena pravilnika o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 50/99) in 35. člena statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja generalni direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
N A V O D I L O
o načinu sporočanja podatkov o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
(vsebina obrazcev)
Delodajalci pošiljajo Zavodu obvestilo o sklenjeni avtorski pogodbi na obrazcu OBV-S, ki je priloga tega navodila v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Za posredovanje obvestila za več delavcev delodajalec priloži k obrazcu seznam, ki vsebuje vse podatke, navedene v obrazcu.
Obrazec OBV-S je na voljo v poslovalnicah DZS.
2. člen
(način posredovanja obrazcev)
Delodajalci pošljejo obrazec iz 1. člena tega navodila pristojni Območni službi Zavoda po pošti ali preko spletnih strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
3. člen
(pristojna Območna služba Zavoda)
Delodajalci pošljejo obrazec OBV-S Območni službi Zavoda po prebivališču osebe, s katero je sklenjena avtorska pogodba.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 67/00).
To navodilo začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-1/02
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Generalni direktor
Jože Glazer l. r.