Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002, Kazalo


MINISTRSTVA

5433. Pravilnik o dopolnitvi odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5417. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2003
5418. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila - SKL 2002
5419. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic - SKL2002
5420. Splošni akt o registru Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
5421. Spremembe in dopolnitve poslovnika Sveta za telekomunikacije
5422. Navodilo o načinu sporočanja o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
5423. Merila in postopke za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov

OBČINE

Braslovče

5424. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče
5425. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Braslovče

Brežice

5426. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode - jug v Brežicah
5427. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart

Cankova

5428. Pravilnik o delovanju režijskega obrata

Cerknica

5429. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana v Občini Cerknica

Črnomelj

5430. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2003

Idrija

5431. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2003

Krško

5432. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
AAA Zlata odličnost