Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2002 z dne 27. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2002 z dne 27. 11. 2002

Kazalo

5090. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško, stran 11539.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško
Občinska volilna komisija občine Krško je na 15. seji dne 12. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Krško:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Krško dobile naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Zap. Glasov  % gl.  Ime liste
št.
----------------------------------------------------------------
1.  3266   22,0  Liberalna demokracija Slovenije, LDS
2.  1768   11,9  Nova Slovenija – 
            Krščanska ljudska stranka
3.  1108    7,5  ZLSD – Združena lista socialnih
            demokratov
4.   99    0,7  Naprej Slovenija
5.  4144   28,0  SLS Slovenska ljudska stranka
6.   470    3,2  Lista za razvoj mesta in naselij v
            KS Krško
7.   242    1,6  Lista za krajevno skupnost
8.  1108    7,5  Socialdemokratska stranka
9.  1006    6,8  PUM – Posavska unija mladih
10.  834    5,6  Lista za prihodnost mladih
11.  109    0,7  Lista neodvisnih za razvoj KS in naselij
12.  574    3,9  Slovenska nacionalna stranka
13.   98    0,7  Glas žensk Slovenije
   14826       Skupaj
----------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.
Volilna enota 1 – od skupno 5 mandatov v volilni enoti, 2 mandata
– SLS Slovenska ljudska stranka, izvoljen je:
– Franc Bogovič, rojen 2. 2. 1963, Koprivnica;
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, izvoljen je:
– Vidko Budna, rojen 12. 2. 1934, Kajuhova 2, Senovo.
Volilna enota 2 – od skupno 5 mandatov v volilni enoti, 2 mandata
– SLS Slovenska ljudska stranka, izvoljena sta:
– Jože Slivšek, rojen 29. 9. 1957, Zdole 36a,
– mag. Miroslav Mikeln, rojen 13. 2. 1932, Likarjeva 2, Brestanica.
Volilna enota 3 – od skupno 9 mandatov v volilni enoti, 3 mandati
– SLS Slovenska ljudska stranka, izvoljen je:
– Miran Stanko, rojen 28. 3. 1956, Stritarjeva 17, Krško;
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, izvoljena sta:
– Peter Žigante, rojen 16. 5. 1953, Narpel 62, Krško,
– Ivan Petrišič, rojen 3. 1. 1938, Rozmanova 27, Krško.
Volilna enota 4 – od skupno 7 mandatov v volilni enoti, 4 mandati
– SLS Slovenska ljudska stranka, izvoljena sta:
– Franc Lekše, rojen 3. 1. 1945, Veliki Trn 18, Krško,
– Ana Somrak, rojena 1. 5. 1958, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec;
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, izvoljen je:
– mag. Vojko Sotošek, rojen 12. 1. 1955, Velika vas pri Krškem 63;
– Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka izvoljen je:
– Jožef Jagrič, rojen 2. 2. 1952, Ulica Anke Salmičeve 72a, Leskovec.
Volilna enota 5 – od skupno 5 mandatov v volilni enoti, 3 mandati
– SLS Slovenska ljudska stranka, izvoljen je:
– Franc Štokar, rojen 9. 9. 1954, Orehovec 4, Kostanjevica;
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, izvoljen je:
– Andrej Božič, rojen 25. 9. 1961, Ljubljanska 6, Kostanjevica;
– Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka izvoljen je:
– Martin Kodrič, rojen 30. 1. 1961, Mladje 7, Podbočje.
III
V skladu s 16. in 17. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 17 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 31 (d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 31 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 31
-----------------------------------------------------------------
Zap.  Količnik  Št.    Ime liste
št.        liste
-----------------------------------------------------------------
1.   4144.00   5     SLS Slovenska ljudska stranka
2.   3266.00   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
3.   2072.00   5     SLS Slovenska ljudska stranka
4.   1768.00   2     Nova Slovenija –
               Krščanska ljudska stranka
5.   1633.00   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
6.   1381.33   5     SLS Slovenska ljudska stranka
7.   1108.00   3     ZLSD – Združena lista socialnih
               demokratov
8.   1108.00   8     Socialdemokratska stranka
9.   1088.67   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
10.  1036.00   5     SLS Slovenska ljudska stranka
11.  1006.00   9     PUM-Posavska unija mladih
12.   884.00   2     Nova Slovenija –
               Krščanska ljudska stranka
13.   834.00  10     Lista za prihodnost mladih
14.   828.80   5     SLS Slovenska ljudska stranka
15.   816.50   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
16.   690.67   5     SLS Slovenska ljudska stranka
17.   653.20   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
18.   592.00   5     SLS Slovenska ljudska stranka
19.   589.33   2     Nova Slovenija –
               Krščanska ljudska stranka
20.   574.00  12     Slovenska nacionalna stranka
21.   554.00   3     ZLSD – Združena lista socialnih
               demokratov
22.   554.00   8     Socialdemokratska stranka
23.   544.33   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
24.   518.00   5     SLS Slovenska ljudska stranka
25.   503.00   9     PUM-Posavska unija mladih
26.   466.57   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
27.   460.44   5     SLS Slovenska ljudska stranka
28.   442.00   2     Nova Slovenija –
               Krščanska ljudska stranka
29.   417.00  10     Lista za prihodnost mladih
30.   414.40   5     SLS Slovenska ljudska stranka
31.   408.25   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
32.   376.73   5     SLS Slovenska ljudska stranka
33.   369.33   3     ZLSD – Združena lista socialnih
               demokratov
34.   369.33   8     Socialdemokratska stranka
35.   362.89   1     Liberalna demokracija Slovenije, LDS
36.   353.60   2     Nova Slovenija –
               Krščanska ljudska stranka
-----------------------------------------------------------------
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način, opisan v točki II. tega poročila (tretji odstavek 16. člena ZLV).
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
– SLS Slovenska ljudska stranka, 10 mandatov,
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 8 mandatov,
– Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 4 mandate,
– Socialdemokratska stranka, 2 mandata,
– ZLSD – Združena lista socialnih demokratov, 2 mandata,
– PUM – Posavska unija mladih, 2 mandata,
– Lista za prihodnost mladih, 2 mandata,
– Slovenska nacionalna stranka, 1 mandat.
In jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega poročila pripada še:
– SLS Slovenska ljudska stranka, 3 mandati,
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 3 mandati,
– Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 2 mandata,
– Socialdemokratska stranka, 2 mandata,
– ZLSD – Združena lista socialnih demokratov, 2 mandata,
– PUM – Posavska unija mladih, 2 mandata,
– Lista za prihodnost mladih, 2 mandata,
– Slovenska nacionalna stranka, 1 mandat.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena ZLV v volilni enoti (17. člen ZLV).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
----------------------------------------------------------------------------
Ime liste           VE  Izvoljen je
----------------------------------------------------------------------------
ZLSD – Združena lista      3  Rajmund Veber, rojen 20. 10. 1950,
socialnih demokratov        Savska pot 2, Krško
Socialdemokratska stranka    4  Jožef Zupančič, rojen 14. 3. 1940,
                  Podlipa 7, Raka
PUM-Posavska unija mladih    3  Boštjan Pirc, rojen 2. 6. 1973,
                  Cesta 4. julija 66, Krško
Lista za prihodnost mladih   3  Tanja Božičnik, rojena 10. 5. 1977,
                  Zdolska cesta 14a, Krško
Nova Slovenija –        3  Damjan Obradovič, rojen 30. 1. 1968,
Krščanska ljudska stranka      Kajuhova 2, Krško
Slovenska nacionalna      3  Dušan Šiško, rojen 9. 5. 1969,
stranka               Narpel 18, Krško
ZLSD – Združena lista      1  Silvester Seničar, rojen 10. 1. 1973,
socialnih demokratov        Pot na Armes 7b, Senovo
Socialdemokratska stranka    3  Danilo Marko Koritnik, rojen 6. 6. 1966,
                  CKŽ 77, Krško
Liberalna demokracija      2  Franc Rakar, rojen 22. 1. 1934,
Slovenije, LDS           Vrtna 9, Brestanica
SLS Slovenska ljudska      1  Jože Požun, rojen 13. 3. 1966,
stranka               Titova cesta 75, Senovo
PUM-Posavska unija mladih    4  Silvo Krošelj, rojen 28. 12. 1974,
                  Cirje 6, Raka
Liberalna demokracija      4  Franc Žibert, rojen 24. 6. 1964,
Slovenije, LDS           Brege 56, Leskovec pri Krškem
SLS Slovenska ljudska      5  Katarina Štefanič, rojena 13. 11. 1982,
stranka               Podbočje 28
Nova Slovenija –        1  Matej Omerzel, rojen 19. 9. 1970,
Krščanska ljudska stranka      Reštanj 40a, Senovo
Lista za prihodnost mladih   5  Katarina Kodrič, rojena 26. 9. 1979,
                  Šutna 1, Podbočje
SLS Slovenska ljudska      2  Branimir Vodopivc, rojen 26. 10. 1930,
stranka               Dolenja vas 118, Krško
Liberalna demokracija      2  Rudi Smodič, rojen 5. 4. 1959,
Slovenije, LDS           Elektrarniška 3a, Brestanica
----------------------------------------------------------------------------
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV izvoljeni po vrstnem redu na posamezni listi, razen klandidata ZLSD – Združene liste socialnih demokratov v 1. volilni enoti in kandidata PUM – Posavske unije mladih v 3. volilni enoti, ki sta bila izvoljena na podlagi preferenčnih glasov. Več kot četrtina volivcev, ki so glasovali za obe navedeni listi v teh volilnih enotah je namreč oddala preferenčne glasove (za prvo 33,01%, za drugo pa 27,93%) in izvoljena sta bila kandidata, ki sta prejela največ preferenčnih glasov, ker je število le teh za vsakega od njiju preseglo 10% števila vseh glasov oddanih za listo v tej volilni enoti (Silvester Seničar 14,83% preferenčnih glasov, Boštjan Pirc 12,36% preferenčnih glasov).
IV
Člani Občinskega sveta občine Krško, izvoljeni na volitvah 10. 11. 2002 so:
V 1. volilni enoti:
1. Bogovič Franc – SLS Slovenska ljudska stranka,
2. Požun Jože – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. Budna Vidko – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
4. Omerzel Matej – Nova Slovenija–Krščanska ljudska stranka,
5. Seničar Silvo – ZLSD-Združena lista socialnih demokratov.
V 2. volilni enoti:
1. Slivšek Jože – SLS Slovenska ljudska stranka,
2. mag. Miroslav Mikeln – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. Vodopivc Branimir – SLS Slovenska ljudska stranka,
4. Rakar Franc – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
5. Smodič Rudi – Liberalna demokracija Slovenije, LDS.
V 3. volilni enoti
1. Stanko Miran – SLS Slovenska ljudska stranka,
2. Žigante Peter – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
3. Petrišič Ivan – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
4. Obradovič Damjan – Nova Slovenija–Krščanska ljudska stranka,
5. Koritnik Danilo – Socialdemokratska stranka,
6. Veber Rajmund – ZLSD-Združena lista socialnih demokratov,
7. Pirc Boštjan – PUM-Posavska unija mladih,
8. Božičnik Tanja – Lista za prihodnost mladih,
9. Šiško Dušan – Slovenska nacionalna stranka.
V 4. volilni enoti:
1. Lekše Franc – SLS Slovenska ljudska stranka,
2. Somrak Ana – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. mag. Sotošek Vojko – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
4. Žibert Franc – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
5. Jagrič Jože – Nova Slovenija–Krščanska ljudska stranka,
6. Zupančič Jožef – Socialdemokratska stranka,
7. Krošelj Silvo – PUM-Posavska unija mladih.
V 5. volilni enoti
1. Štokar Franc – SLS Slovenska ljudska stranka,
2. Štefanič Katarina – SLS slovenska ljudska stranka,
3. Božič Andrej – Liberalna demokracija Slovenije, LDS,
4. Kodrič Martin – Nova Slovenija–Krščanska ljudska stranka,
5. Kodrič Katarina – Lista za prihodnost mladih.
Št. 006-07-4/2002 0510
Krško, dne 12. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav. l. r.
Namestnik predsednice
Občinske volilne enote
občine Krško
Boštjan Škrlec, univ. dipl. prav. l. r.
Člani OVK občine Krško:
Branko Butkovič l. r.
Anita Krajnc l. r.
Rozalija Dobršek l. r.
Živko Šebek l. r.
Matjaž Logar l. r.
Jožica Stopar l. r.