Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4343. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov na območju Občine Sveta Ana, stran 9531.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike in članov občinskih svetov ter županov na območju Občine Sveta Ana
1. člen
Za potrebe oglaševanja v volilnih kampanijah za volitve poslancev Državnega zbora, predsednika republike, župana ter članov občinskega sveta, na območju Občine Sveta Ana, se določijo naslednja:
1. Brezplačna plakatna mesta:
– občinska oglasna deska v centru Svete Ane velikosti 1,2 x 1,5 m,
– občinska oglasna deska v centru Lokavca velikosti 1,2 x 1,5 m,
– stebri javne razsvetljave,
– javne površine v centru naselja Sveta Ana (dvostranski prosto stoječi panoji katere si organizator postavi sam).
Organizatorju volilne kampanje se določi eno brezplačno javno plakatno mesto v centru Sv. Ane ali Lokavcu:
– občinska oglasna deska v centru Svete Ane velikosti 1,2 x 1,5 m,
– občinska oglasna deska v centru Lokavca velikosti 1,2 x 1,5 m,
– plakatno mesto je brezplačno,
– posamezni organizator volilne kampanje plakate namešča in odstranjuje sam.
2. člen
Na javnih površinah lahko organizatorji volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih lahko tudi plakatirajo pod naslednjimi pogoji:
a) da lastniki plakatnih mest pridobijo soglasje občine za uporabo javnih površin,
b) da se zagotovi enakopravna možnost uporabe za vse organizatorje volilne kampanje,
c) da organizatorji najkasneje 5 dni po preteku volitev odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranil pooblaščeni upravljalec Občine Sveta Ana.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na zasebno zemljišče. Pri postavitvi na privatnem zemljišču si mora pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
Organizator volilne kampanje odstrani plakatno mesto najkasneje peti dan po dnevu volitev.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Sveta Ana v pasu 20 m in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na stebrih javne razsvetljave.
Organizator volilne kampanije je dolžan plakatiranje izvajati tako, da s tem ni ovirana redna uporaba javnih površin in prometne varnosti.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih ni dovoljeno.
3. člen
Za kršitve tega odloka se uporabljajo kazenske določbe po zakonu o volilni kampanji.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00605-002/00
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.