Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

4043. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode, stran 8870.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 7. člena programa priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode (Uradni list RS, št. 43/02) in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je župan Občine Vransko, dne 11. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem
načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode, ki ga je izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Svetozarska 6, 2000 Maribor, v septembru 2002.
2. člen
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode bo javno razgrnjen na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko v sejni sobi v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitev bo organizirana tudi javna razprava. Obvestilo o kraju in času javne razprave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vsi zainteresirani občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Zainteresirani podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/30-03
Vransko, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost