Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

3974. Sklep o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev, stran 8785.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 9. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K LE P
o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih
bankovcev in poškodovanih kovancev
1
Ta sklep določa kriterije za prepoznavanje obrabljenih in poškodovanih bankovcev ter poškodovanih kovancev (v nadaljevanju: kriteriji) in opredeljuje postopke njihovega izločanja iz obtoka ter zamenjave za dobre bankovce in kovance (gotovino, primerno za obtok) pri Banki Slovenije.
Sklep zavezuje depotne banke in banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe, k izvajanju postopkov, določenih s tem sklepom.
2
Banka Slovenije sprejema in zamenjuje obrabljene in poškodovane bankovce ter poškodovane kovance v skladu z veljavnim sklepom o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije.
3
Kategorizacija bankovcev se nanaša na njihovo optično razvrščanje v kategorije dobrih, obrabljenih in poškodovanih.
Strojne kriterije za razvrščanje bankovcev določa posebno navodilo, ki ga izda guverner Banke Slovenije.
I. OBRABLJENI BANKOVCI
Kriteriji za prepoznavanje obrabljenih bankovcev
4
Za obrabljene veljajo bankovci:
– ki so večkrat zapognjeni, prepognjeni oziroma zmečkani,
– ki so na nepotiskani površini (ob vodnem znaku) umazani in vidno odstopajo od novih,
– ki so zatrgani po dolžini manj kot 5 mm,
– ki imajo eno ali več lukenj, premer največje pa je večji od 1mm in manjši kot 3 mm,
– katerim manjka vogal, pri čemer dolžina manjkajočega dela ni daljša od 2 mm, merjeno po diagonali bankovca,
– ki so politi s črnilom, barvo, maščobo ali kemikalijo, madež v premeru pa je večji od 1 mm in manjši kot 3 mm,
– ki so pogoreli in je pogoreni del v premeru večji od 1 mm in manjši kot 3 mm.
Način izločanja in zamenjave
5
Banke morajo obrabljene bankovce ob štetju izločiti iz prometa in jih pakirati v svežnje po 1.000 kosov, v skladu z veljavnim navodilom Banke Slovenije o pakiranju in označevanju embalaže tolarskih bankovcev.
6
Banke pakirane obrabljene bankovce brez obračuna tarife zamenjajo za dobre bankovce pri depotnih bankah, ki jih zamenjajo pri Banki Slovenije za dobre bankovce.
II. POŠKODOVANI BANKOVCI
Kriteriji za prepoznavanje poškodovanih bankovcev
7
Za poškodovane veljajo bankovci:
– katerih preostala površina znaša več kot 50% in imajo vsaj eno nepoškodovano (vidno) numerično oznako (serijsko številko bankovca),
– ki so pogoreli in je pogoreni del v premeru širši od 3 mm,
– ki so zatrgani in zlepljeni z lepilnim trakom,
– ki so raztrgani na več delov in zlepljeni z lepilnim trakom, s primerjavo serijskih številk pa je mogoče ugotoviti, da gre nesporno za isti bankovec,
– ki so zatrgani po dolžini več kot 5 mm,
– ki imajo eno ali več lukenj in je premer vsaj ene od njih večji od 3 mm,
– ki jim manjkajo vogali, od tega je dolžina vsaj enega manjkajočega dela daljša od 2 mm, merjeno po diagonali bankovca,
– ki po dolžini ali po širini odstopajo za več kot 2 mm od standardnega bankovca,
– ki so popisani, porisani, nagrizeni, strohnjeni, zbledeli zaradi pranja ali osmojeni,
– ki so politi s črnilom, barvo, maščobo, kemikalijo in je madež v premeru širši od 3 mm.
Način izločanja in zamenjave
8
Banke morajo poškodovane bankovce izločiti iz prometa in jih ustrezno zapakirati v skladu z veljavnim navodilom Banke Slovenije o pakiranju in označevanju
9
Banke poškodovane bankovce položijo v depo bankovcev BS pri depotni banki. Depotne banke zapakirane poškodovane bankovce odpremijo v Banko Slovenije.
10
O zamenjavi poškodovanih bankovcev odloča strokovna komisija, ki jo imenuje pristojni viceguverner Banke Slovenije. Poškodovani bankovci se zamenjajo za bankovce, primerne za obtok, v razmerju 1:1.
11
Med obdelavo bankovcev v Banki Slovenije odkriti poškodovani bankovci, ki ne ustrezajo kriterijem za poškodovane po prvi alinei 7. točke tega sklepa, se štejejo kot primanjkljaj.
III. DOBRI BANKOVCI
12
Bankovci, ki po kriterijih tega sklepa niso obrabljeni ali poškodovani, so dobri oziroma primerni za obtok in jih banka sme vrniti v gotovinski obtok.
IV. POŠKODOVANI KOVANCI
13
Banka Slovenije zamenja poškodovane kovance, če je možno ugotoviti, da so originalni (upoštevaje velikost, težo, barvo, vrsto zlitine, reliefnost in druge znake).
V. BANKOVCI OZIROMA KOVANCI Z NAPAKO
14
Banka mora o odkritju bankovcev ali kovancev z napako, ki je nastala pri njihovi izdelavi, o tem takoj obvestiti Banko Slovenije in se ravnati po njenih navodilih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15
Banka Slovenije prevzame obrabljene in poškodovane bankovce od depotnih bank ter poškodovane kovance od bank ločeno od gotovine, ki je primerna za obtok.
16
Banka Slovenije nadzira in kontrolira izvajanje tega sklepa.
V primeru nespoštovanja tega sklepa se banka kaznuje v skladu s 1. točko prvega odstavka 68. člena zakona o Banki Slovenije, lahko pa jo Banka Slovenije tudi izključi iz oskrbe z gotovino preko depojev bankovcev BS oziroma ji lahko odvzame status depotne banke.
17
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati navodilo o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev (št. 25.00-0367/99-AN, z dne 30. marca 1999).
Št. 25.40-0497/02
Ljubljana, dne 3. septembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.