Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3878. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje, stran 8590.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 62/94 in 17/97) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na seji dne 26. 8. 2002 s sklepom št. 491 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje ali kandidati, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in sicer le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/02/02
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost