Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3868. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sodražica, stran 8584.

Na podlagi 6. člena zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 3. izredni seji dne 22. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojev in roke vračila.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
3. člen
Komisija pripravi seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača delež upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-11/02
Sodražica, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.