Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3874. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vitanje, stran 8587.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 46/01) je Občinski svet občine Vitanje na korespondenčni seji dne 30. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vitanje
1. člen
(izdelava zahtevkov za vračanje)
Lokalna skupnost, kakor tudi posamezni občani, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, v času do 1. januarja 1995. leta, sklepali pogodbe v ta namen s takratnimi predniki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.”, morajo v roku štirih mesecev po, s strani državne komisije v Uradnem listu RS objavljeni lestvici o višini prispevkov SIS ter višini cene telefonskega priključka v urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in vložiti pri državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil takrat sedež podjetja PTT oziroma SIS, s katerim so se sklepale pogodbe, zahtevek za vračilo prekomernih vlaganj.
Zahtevek je lahko izdelan samo na osnovi pogodbe iz prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil (računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevni vod, krajevno omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsako pogodbo posebej.
Zneski iz pogodb se morajo preračunati v DEM po uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve. Vsota tako pridobljenih zneskov v DEM predstavlja višino vloženih sredstev.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. ob predhodni ugotovitvi dolžine trase, ki je bila izdelana v lastni režiji.
V zahtevek občine do sklada za vračilo se vključijo tudi vsa sredstva, ki so jih v času izgradnje omrežja prispevale delovne organizacije in drugi donatorji.
2. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo v breme sklada)
Posamezniki, ko so pri državnem pravobranilcu že podpisali pisno poravnavo in je tako le-ta postala izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje, morajo le tega v roku 30 dni poslati republiški komisiji za vračanje.
3. člen
(seznam neposrednih upravičencev)
Občina Vitanje, ki je sklepala pogodbo s takratnim PTT mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave pri državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vračil in ga na krajevno običajen način objaviti.
4. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti – naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke vložke, pa se mora procentualni delež vlaganja izračunati za vsakega posameznika, nato pa se po enakih procentih izvede tudi vračanje. Za vse prispevke in vložke morajo obstojati realni dokazi.
5. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Vračanje se mora izvesti tako, da neposredni upravičenec do vračila, sporoči Občini Vitanje številko računa na katerega se mu nakažejo sredstva.
Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor je ob priliki izgradnje telefonskega omrežja do lokalne skupnosti poravnal vse obveznosti.
Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev med dediči ni več stvar Občine Vitanje.
Vračanje Občina Vitanje začne najkasneje v 30 dneh po prispetju sredstev vračanja na njen transakcijski račun. Občina mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V primeru, da nekega upravičenca zaradi odselitve ni več v občini, le-ta pa njegovega novega naslova nima in ga nikakor ne more pridobiti, se morajo taka sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrniti v državni sklad za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje RS.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.
Št. 345-03/2002
Vitanje, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti