Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002

Kazalo

4553. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 9993.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 51/02) in 45.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (LN, 3/99) se besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:
5. VOLILNI ORGANI
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila po zakonu, ki ureja lokalne volitve.
Volilni organi imajo tudi pravico do nagrade oziroma nadomestila za opravljanje dela v zvezi z izvedbo referendumov.
Nagrade oziroma nadomestila iz drugega odstavka tega člena se oblikujejo v skladu z merili, ki jih pripravi volilna komisija in jih sprejme občinski svet.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/02-4
Logatec, dne 11. oktobra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost