Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002

Kazalo

2996. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko, stran 6445.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 7. člena programa priprav sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni list RS, št. 20/02) in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je župan Občine Vransko dne 4. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, v juniju 2002.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko bo javno razgrnjen na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko v sejni sobi v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna razprava. Obvestilo o kraju in času javne razprave bo objavljeno naknadno na krajevno običajen način.
3. člen
Vsi zainteresirani občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Zainteresirani podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/30-03
Vransko, dne 4. julija 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost