Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2762. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, stran 5889.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01) se 12. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“12. Dovoljenje za sežiganje je dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.“.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
V okviru prvih meritev emisije snovi v zrak iz sežigalnice ali naprave za sosežig je treba poleg meritev koncentracije snovi, za katere so s to uredbo predpisane mejne vrednosti, preveriti tudi zadrževalni čas in temperaturo plina, ki nastane zaradi sežiga odpadkov, ter vsebnost kisika v zgorevalnih plinih v pogojih najbolj neugodnih možnih obratovalnih razmer.”.
3. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo, ki se glasi:
“PRILOGA 4
NATANČNOST MERJENJA
Pri merjenju dnevne povprečne vrednosti mora biti natančnost merjenja taka, da je 95% rezultatov meritev v območju, ki ne presega naslednjih procentov mejnih vrednosti:
– ogljikov monoksid                     10%,
– žveplov dioksid                      20%,
– dušikov dioksid                      20%,
– skupni prah                        30%,
– skupni organski ogljik                  30%,
– plinaste anorganske spojine klora             40%,
– plinaste anorganske spojine fluora            40%”.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-09/2001-2
Ljubljana, dne 18. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost