Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2347. Odlok o spremembah odloka o organizaciji Občinske uprave občine Bloke, stran 4915.

V skladu s 49. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), je Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji Občinske uprave občine Bloke
1. člen
V odloku o organizaciji Občinske uprave občine Bloke (Uradni list RS, št. 14/99), se spremeni 5. člen in glasi:
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, ter podatkov in obvestil ter preko skupin delovnih teles.
2. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe, ter urejanje in vzdrževanje zelenic,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– čiščenje javnih površin in javna snaga,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda, ravnanje z odpadki,
– odlaganje ostankov odpadkov,
– vodenje javnih del,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– gospodarjenje s stanovanji,
– drugih gospodarskih javnih služb, (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost