Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2002 z dne 10. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2002 z dne 10. 5. 2002

Kazalo

1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca, stran 4041.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01 – odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«
2. člen
V 3. členu se v tretji alinei beseda »lokacijah« nadomesti z besedo »lokaciji«, besedilo »in Drenikova 22« se črta.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– 55.510 Dejavnost menz.«
4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-administrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-računovodskih«.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-4/02-24
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti