Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, stran 3308.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 41., 42., in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 9/96 – odločba US in št. 44/96 odločba US) ter v skladu s statuti občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, je Občinski svet občine Gornja Radgona dne 28. 3. 2002, Občinski svet občine Radenci dne 4. 3. 2002, Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 5. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se v celoti črta. Novo besedilo 3. člena se glasi:
3. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo naslednja:
– M 80.410 dejavnost vozniških služb
– M 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M 80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M 80.210 srednješolsko splošno izobraževanje
– M 80.220 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– M 80.301 višje strokovno izobraževanje
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O 92.511 dejavnost knjižnic
– K 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K 73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
– K 74.851 prevajanje
– K 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– D 22.110 izdajanje knjig
– D 22.130 izdajanje revij in periodike
– D.22.150 drugo založništvo
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki jo določi s pravili zavoda, ob soglasju ustanoviteljic.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-00001/2002
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
Št. 01200-00001/2002
Radenci, dne 4. marca 2002.
Župan
Občine Radenci
Herbert Šefer l. r.
Št. 01200-0000/2002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 5. marca 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti