Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

892. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica, stran 1571.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 24. redni seji dne 6. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Sodražica, določa upravičence, višino prispevka, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je knjižno darilo in/ali denarni znesek, namenjen v pomoč staršem in v spodbudo starševstvu.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Sodražica.
4. člen
Pravica do knjižnega darila in denarnega prispevka v višini 35.000 SIT pripada prvemu novorojencu v družini.
Pravica do denarnega prispevka pripada vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.
Višina prispevka znaša 50.000 SIT za drugorojenega iz prejšnjega stavka tega člena ter dodatnih 10.000 SIT za vsakega naslednjega novorojenca iz prejšnjega stavka tega člena.
5. člen
Upravičenec pridobi pravico do enkratnega prispevka ob rojstvu novorojenca, potem ko je na Občini Sodražica vložil vlogo za nagrado ter priložil zahtevane priloge. Upravičenec dobi obrazec za vlogo na sedežu Občine Sodražica.
Za uveljavljanje prispevka za prvorojenega je vlogi potrebno priložiti fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca ter potrdilo o stalnem prebivališču upravičencev.
Za uveljavljanje prispevka za naslednje novorojene otroke je vlogi potrebno priložiti fotokopije izpiskov iz rojstne matične knjige za vse otroke ter potrdilo o stalnem prebivališču upravičencev.
Vlogo lahko upravičenec vloži v roku 6 mesecev od otrokovega rojstva.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vse novorojence rojene od vključno 1. januarja 2002.
Št. 00201-2/02
Sodražica, dne 6. februarja 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.