Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002

Kazalo

452. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli, stran 809.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/904, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 46/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 21. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 91/01) se 16. člen spremeni tako, da glasi:
“Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v skladu z zakoni o stavbnih zemljiščih,
– vodenje evidence stavbnih zemljišč,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– vodenje evidence zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– obračunavanje in vodenje evidence komunalnih taks ter izdajanje ustreznih odločb,
– urejanje javnih poti, poti za pešce in kolesarske poti,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– izvajanje manjših popravil na občinskih cestah in drugih občinskih objektih,
– organiziranje zimske službe,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– vodenje javnih del,
– izvajanje nalog s področja stanovanjskega gospodarstva,
– izvajanje nalog s področja oskrbe s pitno vodo,
– izvajanje in vodenje TIC“.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0021/02-02
Bistrica ob Sotli, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost