Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5405. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002, stran 12128.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2002, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka znaša 22.000 SIT neto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2002, oziroma do 28. 2. 2003, če je otrok rojen po 1. 12. 2002.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– številka novorojenčeve hranilne knjižice in
– davčna številka novorojenca.
7. člen
Prispevek se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15203-0002/01
Žirovnica, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost